Presentació

Els Drets Sexuals i Reproductius són part dels Drets Humans i la seva finalitat és que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coarcions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció. Hi ha 12 Drets Sexuals i Reproductius recollits des de l’any 1995  a la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Bejing, on també es consensua una Plataforma per a l’Acció que compila mesures i propostes per a l’empoderament de les dones de tot el món

Per tal que la població pugui gaudir i exercir els  DSiR cal empoderar-la de la millor manera que coneixem: informant i sensibilitzant. Per això l’APFCIB engega una campanya de sensibilització i difusió sobre els 12 Drets Sexuals i Reproductius, protagonitzada per les dones i en espais de referència per aquestes.

La campanya durarà un any i cada mes es treballarà un dret diferent. Es faran diverses activitats per cada dret en espais referents per a les dones de Barcelona.

Aquesta campanya és possible gràcies al premi 8 de març-Maria Aurèlia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona, que ha dedicat la seva XXIII edició a Drets Sexuals i Reproductius de les dones i que ha reconegut la tasca de l’APFCIB otorgant-nos  el guardó d’aquest any.

Una campanya de:

akjkajkaja

ajhajhajhlakalkalkal

akjakjakjakjaa

Amb el suport de: