Dret a planificar una família

Totes les persones tenen dret a escollir si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, decidir quan tenir descendència, el nombre i espai dels seus fills i filles de manera lliure i responsable, dins un ambient on les lleis i les polítiques reconeguin la diversitat dels models familiars, incloent-hi aquelles no definides per ascendència o matrimoni.

Aquest dret s’associa:

– a acabar amb els matrimonis forçosos als quals estan obligades moltes dones del món

“Promulgar i fer que es compleixen estrictament les lleis destinades a vetllar perquè només es contregui matrimoni amb el lliure i ple consentiment de les persones implicades i promulgar i fer que es compleixin estrictament les lleis relatives a l’edat mínima per expressar consentiment i contraure matrimoni”. Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing, 1995, paràgraf 274.E.

– a la llibertat de planificar quan i quants fills/es es vol tenir, per tant, al dret a escollir el mètode contraceptiu més adient per a cada dona.

Més informació sobre el dret a l‘Observatori

Llegeix l’article de la Rosa Ros sobre el dret!

.

El CJAS : 20 anys d’atenció a la salut sexual del jovent

El Centre Jove d’Anticoncepció i SexualitatCJAS és un servei d’atenció específica als adolescents, de caràcter preventiu, que, des d’una visió pluridisciplinar i d’atenció global, pretén adaptar-se a les seves necessitats i inquietuds en relació amb la salut sexual i l’educació per a la prevenció…

El Servei està ubicat a:

C/ La Granja, 19-21, baixos
08024 Barcelona

ghgh

MÈTODES CONTRACEPTIUS

Mètodes barrera

Mètodes Hormonals

Mètodes Permanents

Mètodes mecànics


Mètodes naturals:

L’APFCIB no considera les opcions naturals com a mètodes contraceptius per la seva baixa eficàcia i la poca fiabilitat dels seus resultats.

  • Ogino-knaus
  • Temperatura Basal
  • Moc cervical o Billing
  • La marxa enrera o coitus interruptus

Tota la informació dels mètodes al Quadern de Salut Sexual de Contracepció!

Entrevista amb la Rosa Ros a TV3

%d bloggers like this: