Dret a no ser sotmesa a tortures

ni a maltractaments

Totes les persones tenen dret a ser protegides de la violència, l’explotació sexual i els abusos sexuals. No obstant això, segons s’estima a escala mundial, una de cada cinc dones serà víctima de violació o d’intent de violació al llarg de la seva vida. I una de cada tres haurà estat copejada, obligada a tenir relacions sexuals sota coacció o maltractada d’una altra manera, generalment per un membre de la seva família o per un conegut.

La violència per motius de gènere és segurament la violació dels Drets Humans més generalitzada i consentida socialment. El terme abasta la violència domèstica, les formes de maltractament sexual i psicològic i les pràctiques nocives, entre elles la mutilació o tall genital femení. També inclou la selecció prenatal en funció del sexe del fetus i l’infanticidi femení, manifestacions extremes del baix valor social assignat a les nenes. La violació sistemàtica, utilitzada cada cop més com a arma de guerra en els conflictes armats, ha impulsat l’aprovació d’importants acords internacionals per protegir les dones i castigar els que perpetrin aquests delictes.

Podeu consultar més informació sobre aquest dret a la pàgina web de l’Observatori

Per saber-ne més:

Pàgina web creada per les estudiants del màster d’Igualtat de la UAM per recollir tota la informació existent sobre violència de gènere. Pensada com a recurs pràctic tant per a les dones víctimes d’aquest tipus de violència com per a professionals del sector.

Pàgina web de la Plataforma Unitària Contra les Violències de gènere de Catalunya.

Organitza activitats i projectes per sensibilitzar a la ciutadania respecte a la problemàtica social que suposa la violència contra les dones i, al mateix temps, exigir recursos a les diferents administracions per fer-la desaparèixer.

kajkajaaaa


akjkajjka

Una pel·lícula: Las estrellas de la línia, de Chema Rodríguez

%d bloggers like this: