Dret a l’atenció de la salut

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard de salut física i mental i a tenir accés a l’atenció i serveis de salut sexual i reproductiva, independentment de l’objecció de consciència dels proveïdors i les proveïdores de serveis de salut.

Igualment, totes les persones tenen dret a participar en l’establiment de lleis, polítiques, programes i serveis referents a la salut pública a les seves comunitats

Les deficiències en els serveis de salut reproductiva i de salut sexual són causes de gairebé una cinquena part de la càrrega mundial de morbiditat i mortalitat prematura, i d’una tercera part de malalties i defuncions de les dones en edat fèrtil:

Del total de 136 milions de naixements anuals només un 38, 9%  són ateses per professionals amb formació.

Hi ha 46 milions d’avortaments cada any i prop de 19 milions es realitzen en condicions de risc.

Dos de cada tres avortaments insegurs que es realitzen en el món els fan dones d’entre els 15 i 30 anys d’edat i el 14% els tenen dones que encara no arriben als 20 anys d’edat.

Al menys 80 mil dones moren cada any i moltes més experimenten problemes físics o mentals de per vida com a resultat de l’avortament insegur. Les complicacions dels avortaments insegurs són una de les principals causes de mort materna, corresponent gairebé a un 13% de les 600 mil morts maternes estimades que es produeixen
cada any.

HGHGHGH

QUIN MODEL D’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA VOLEM?

“A partir dels anys 70 a Catalunya comencen a aperèixer grups de dones que reivindiquen el “Dret a la lliure disposició del propi cos”. L’objectiu principal d’aquests grups després d¡uns anys del seu naixement serà crear centres d’informació sobre anticoncepció i sexualitat, coneguts també com a Centres de Planificació Familiar o plannings.

Allò realment important i innovador dels CPF era la manera com atenien: oferien a les dones una alternativa d’atenció integral i revolucionària que trencava i criticava la manera d’atendre tradicional dels ginecòlegs, posant molt d’èmfasi en l’autoconeixemnt del cos i la sexualitat per fomentar l’empoderament de les dones.

Per saber més sobre el centres de planning llegiu l’article de la Rosa Pous al MYS

BGHGHG

RECURSOS PER CUIDAR-NOS…

sdjhsjhsdjhdjshdsjhdjshkajkjakjaskjakjskjsakj

La copa menstrual, coneguda també com copa vaginal o simplement copa de silicona, és un substitut ecològic als mètodes d’higiene femenina corrents com poden ser els tampons i les compreses…

kwjkwejkwew

kjkjkjkjkj

jghghghg

UNA PEL·LÍCULA Les Bureuax de Dieu, Claire Simon, França 2007


Les deficiències en els serveis de salut reproductiva i de salut sexual són causes de gairebé una cinquena part de la càrrega mundial de morbiditat i mortalitat prematura, i d’una tercera part de malalties i defuncions de les dones en edat fèrtil.Del total de 136 milions de naixements anuals només un 38, 9% no són ateses per professionals amb formació.Hi ha 46 milions d’avortaments cada any i prop de 19 milions es realitzen en condicions de risc.

Dos de cada tres avortaments insegurs que es realitzen en el món els fan dones d’entre els 15 i 30 anys d’edat i el 14% els tenen dones que encara no arriben als 20 anys d’edat.

Els objectius en matèria d’atenció primària i de salut pública són:

(a) Augmentar l’accessibilitat, disponibilitat, acceptabilitat i assequibilitat dels serveis d’atenció de la salut per a totes les persones de conformitat amb els compromisos assumits a nivell nacional de proporcionar accés a l’atenció bàsica de salut a tota la població.

(b) Augmentar els anys de vida saludable i millorar la qualitat de la vida de tota la població i reduir les disparitats de l’esperança de vida entre els diversos països i dins de cada país.

Capítol VIII Salut, morbiditat i mortalitat, epígraf, pt. 8.3.,
Programa d’Acció de la CIPD.

Al menys 80 mil dones moren cada any i moltes més experimenten problemes físics o mentals de per vida com a resultat de l’avortament insegur. Les complicacions dels avortaments insegurs són una de les principals causes de mort materna, corresponent gairebé a un 13% de les 600 mil morts maternes estimades que es produeixen
cada any.

A l’Estat Espanyol:

L’avortament a Espanya està regulat per l’aprovació del la Llei Orgànica 9/1985 de Reforma de l’Article 417 bis del Codi Penal, que el despenalitza en els següents supòsits.

Que sigui necessari per evitar un greu perill per a la vida o la salut o física o psíquica de l’embarassada.

Que l’embaràs sigui conseqüència d’un fet constitutiu de delicte de violació i que es presumeixi que el fetus haurà de nàixer amb greus deformacions físiques o psíquiques.

Mentre que en la majoria de les Comunitats Autònomes el 97% de les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) es realitzen en clíniques privades, pagant les pròpies dones, a Andalusia totes les intervencions que es realitzen les cobreix la Conselleria de Salut; a la Comunitat Valenciana, el servei valencià de salut cobreix el finançament del 43% de les IVE realitzades en adolescents; a Catalunya, la Generalitat subvenciona les entitats socials que gestionen el pagament de la intervenció.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, al 2003 es registraren a Espanya 77.125 avortaments, xifra que suposa que aquesta pràctica ha augmentat un 55% en els darrers cinc anys, sobretot entre menors de 20 anys.

A més a més, s’ha detectat que el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs augmenta entre dones immigrants i que “no sempre s’han practicat sota les millors condicions possibles”.

A %d bloguers els agrada això: